Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан _________________

Претходно стање

 

Уплате РФЗО-а

 

Уплате од партиципације за услуге

 

Уплате од партиципације за лекове

 

Остале уплате

 

Укупне уплате

 

Плаћања по наменама на дан _________________

Медицински и санитетски потрошни материјал

 

Лекови у здравственој установи

 

Зараде запослених

 

Накнаде запосленима

 

Енергенти

 

Материјални трошкови

 

Лекови на рецепт и помагала

 

Укупне исплате

 

Стање рачуна на крају дана ________________