Javna nabavka male vrednosti za laboratorijski materijal red. broj 12/2013


Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci raspisuje JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI za laboratorijski materijal redni broj 12/2013

Opširnije: Javna nabavka JNMV br. 12/2013

Javna nabavka male vrednosti dobara - lož ulja za ambulantu u Kupinovu rb. 13/2013


Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci raspisuje javnu nabavku male vrednosti dobara - lož ulja za ambulantu u Kupinovu redni broj 13/2013.

Opširnije: Javna nabavka JNMV br. 13/2013

Javna nabavka male vrednosti AMPULIRANIH LEKOVA br. 11/2013


Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci raspisuje javnu nabavku male vrednosti AMPULIRANIH LEKOVA za potrebe doma zdravlja br. 11/2013.

Opširnije: Javna nabavka JNMV br. 11/2013

JAVNA NABAVKA LEKOVA sa A i A1 liste RFZO-a i medicinskih pomagala/RFZO JN br. 1/13 u otvorenom postupku


Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci raspisuje javnu nabavku dobra u otvorenom postupku – nabavka lekova lista A i A1/RFZO, medicinskih pomagala/RFZO, po partijama JN br. 1/13.

Opširnije: Javna nabavka RFZO JN br. 1/13 u otvorenom postupku

Javna nabavka male vrednosti LABORATORIJSKOG MATERIJALA br. 10/2013 po partijama


Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci raspisuje javnu nabavku male vrednosti laboratorijskog materijala po partijama za potrebe Doma zdravlja.

Opširnije: Javna nabavka JNMV br. 10/2013

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa