Otvorena javna nabavka male vrednosti lož ulja za ambulantu Kupinovo

Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci objavljuje javnu nabavku male vrednosti lož ulja za ambulantu Kupinovo redni broj 1/4014 do kraja Marta.

Opširnije: Javna nabavka lož ulja 14.01.

Objavljujemo javnu nabavku usluge – ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI redni broj: 14/2013

Otvorena je javna nabavka male vrednosti redni broj: 14/2013 - za usluge tehničkog održavanja vozila, oblikovan po partijama.

Opširnije: Javna nabavka odrzavanje vozila

Otvorena javna nabavka dobara - nabavka lekova lista A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN br. 2/13

Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci objavljuje javnu nabavku lekova lista A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN br. 2/13.

Opširnije: Javna nabavka lekova 2/2013

Javna nabavka dobara - nabavka lož ulja za ambulantu Kupinovo redni broj 13/2013

Otvorena je Javna nabavka dobara - nabavka lož ulja u količini od 9.500l za 2013. godinu u postupku javna nebavke male vrednosti JNMV br. 13/2013.

Opširnije: Javna nabavka lož ulje

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa