Objavljujemo javnu nabavku usluge – ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI redni broj: 14/2013

Otvorena je javna nabavka male vrednosti redni broj: 14/2013 - za usluge tehničkog održavanja vozila, oblikovan po partijama.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

1. Konkursna dokumentacija

2. Poziv za podnošenje ponude

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i sa portala za javne nabavke.

Link: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173982

 

Pitanja i odgovori:

Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca

Odluka o dopuni

Objašnjenje

 

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa