Otvorena javna nabavka dobara - nabavka lekova lista A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN br. 2/13

Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci objavljuje javnu nabavku lekova lista A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN br. 2/13.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumetacija

Tabela u okviru obrasca ponude

Nabavka je objavljena i na portalu javnih nabavki:

Link:

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa