Javna nabavka u otvorenom postupku za nabavku lekova sa A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO po partijama JN br. I-1/2014

Dom zdravlja ''Dr Dragan Funduk'' Pećinci objavljuje JAVNU NABAVKU lekova sa A i A1 liste/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO po partijama, u otvorenom postupku JN br. I-1/2014.

 Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

1. Poziv za podnošenje ponude

2. Konkursna dokumentacija

3. Tabela u okviru obrasca ponude

4. Odluka o dopuni konkursne dokumentacije

5. Izmenjena konkursna dokumentacija

6. Pitanja i odgovori

7. Odluka o dopuni konkursne dokumentacije

8. Izmenjena konkursna dokumentacija

9. Pitanja i odgovori 2

10. Odluka o izmeni konkursne dokumentacije od 22.04.2014. godine

11. Nova konkursna dokumentacija od 22.04.2014. godine

 

Javna nabavka je objavljena i na portalu za javne nabavke:

Link: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=303545

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa