Dom Zdravlja „Dr Dragan Funduk" u Pećincima sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Pećinci koja obuhvata 15 naselja sa 25.000 stanovnika od kojih oko 4000 izbeglih i prognanih lica. Do 1960. godine na teritoriji opštine nije postojala objedinjena zdravstvena služba. Postojale su zdravstvene stanice od kojih je jedna bila i u Pećincima. Ona je 1970. godine prerasla u Dom Zdravlja sa·dve·zdravstvene stanice u Šimanovcima i Kupinovu i 12 ambulanata opšte medicine u ostalim mestima.

 

Ustanova danas predstavlja zaokruženu radnu celinu u prostornom, kadrovskom i tehničko-tehnološkom sadržaju i u potpunosti obezbeđuje kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva.

 

Težiše ustanove usmereno je ka:

- Praćenju i proučavanju zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene kulture i predlaganju mera za očuvanje i unapređenje zdravlja kroz vidove zdravstveno vaspitnih aktivnosti i aktivnosti u oblasti preventive u prostorijama Doma Zdravlja, van njih i putem sredstava javnog informisanja.

- Otkrivanju uzroka i širenja oboljenja i povreda, merama njihovog sprečavanja i suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti.

- Sprovođenju i praćenju najnovijih dijagnostičkih protokola kao i na proširenju njihovih mogućnosti.

- Organizovanju i sprovođenju stručnog usavršavanja radnika.

- Utvrđivanju i sprovođenju mera u toku vanrednih stanja.

- Organizovanju i sprovođenju unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom.

- Praćenju novih tokova u tehnologiji komunikacija sa medijima i promovisanju delatnosti Doma Zdravlja.

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa