Fizikalna medicina i rehabilitacija (radno vreme 07:00 – 14:00h)
Dr Dragoslava Vacić, spec. fizikalne medicine
Fizijoterapeuti: Snežana Jovanović, Bisena Vukin, Angelina Mićanović
Radi na prevenciji oboljenja lokomotornog sistema, sprovodi sistematske i kontrolne preglede, indikuje potreban vid fizikalne terapije, daje nalaz, ocenu i mišljenje o zdravstvenom stanju pacijenta ordinirajućem lekaru ili nadležnoj komisiji, daje nalaz, ocenu i mišljenje o radnoj sposobnosti pacijenta.

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa