Laboratorija (radno vreme 07:00 – 14:00h)
Dr Aleksandra Gavrančić, spec. biohemije
Laboratorijski tehničari: Zora Jugović, Ružica Ranković, Radmila Petrović, Anita Jovanović, Ana Petrović
Biohemičar radi na biohemijskim analizama, priprema rastvore i reagense, vrši programiranje biohemijskog, hematološkog analizatora i drugih aparata, sprovodi kontrolu kvaliteta. Laborant priprema instrumente za rad, vrši uzorkovanje za hematološke i biohemijske analize, vrši pripremu i obradu hematološkog materijala, vrši pripremu i celokupni hemijski i mikroskopski pregled mokraće, po nalogu lekara vrši vađenje krvi i uzimanje ostalog materijala u stanu nepokretnih i teških bolesnika.

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa