Logoped (radno vreme 07:00 – 14:00h)
Mr Nada Petrović
Radi u predškolskim i školskim ustanovama, testira decu radi ranog otklanjanja govornih poremećaja, ostvaruje saradnju sa predškolskim i zdravstvenim ustanovama radi registrovanja govornih poremećaja kod dece, obavlja preventivni rad u ambulanti sa decom uzrasta do 2 godine, a radi ostvarivanja prvog kontakta dece i roditelja sa logopedom, artikulacionim testom testira decu na uzrastu od 4 godine, utvrđuje nivo govorne razvijenosti i artikulacione zrelosti, na uzrastu od 6 godina testira decu prilikom pregleda za upis u školu i utvrđuje govornu razvijenost i sposobnost, radi sa decom i omladinom na korektivnom tretmanu, otklanjanju govornih poremećaja, disgrafije, dislekcije i tikova, sprovodi sve metode i tehnike radi razvoja perceptivnih sposobnosti, psihičkih funkcija govornog osamostaljivanja pacijenata radi vežbe motorike govornih organa, motorike tela, vežbe disanja i utvrđivanja govornog statusa pacijenata, radi u razvojnom savetovalištu, obavlja logopetski tretman i sa odraslim pacijentima.

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa