Opšta praksa (radno vreme 07:00 – 19:00h)
Dr Vera Kerečki Pavković
Dr Ljiljana Arsenović, spec. opšte medicine
Medicinske sestre: Nadica Bogdanović, Nataša Tovarović, Cvijeta Nikolić
Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinaca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenta, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, sprovodi kućno lečenje, zdravstvenu negu i palijativno zbrinjavanje, propisuje lekove i medicinska sredstva.

 

opsta praksa1

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa