Patronažna služba (radno vreme 07:00 – 14:00h)
Vms Nada Kurjački, Zdenka Trifunović, Vera Bursać, Branka Savić
Radi na unapređenju zdravlja porodice, sprovodi mere i zadatke za unapređenje zdravlja stanovništva, posećuje: trudnice, babinjare i novorođenčad, malu i predškolsku decu, posećuje pacijente obolele od TBC, Ca, dijabetisa, mentalnog oboljenja, lica obolela od alkoholizma, hroničnih veneričnih bolesti, posećuje žene generativnog i postgenerativnog doba, posećuje i stara iznemogla lica, sarađuje sa službama Doma zdravlja, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom itd.

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa