Dom zdravlja·"Dr Dragan Funduk" ·u Pećincima, kadrovski raspolaže·sa:
··14 lekara specijalista
··2 lekara na specijalizaciji
··5 lekara u hitnoj službi
··12 lekara opšte medicine
··4 stomatologa
··3 diplomirana farmaceuta
··4 farmaceutska tehničara
··1 operater na računaru
··3 viša medicinska·tehničara
··2 viša rentgen tehničara
··1 viši fizioterapeutski tehničar
··56 medicinskih·tehničara
··6 administrativnih radnika
··1 viši tehnički radnik
··7 vozača
··16 spremačica
··1 radnik na održavanju

Ministarstvo zdravlja

rzzo-srbije

Srpsko lekarsko društvo

Društvo lekara Vojvodine

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine

Klinički centar Srbije

KBC Zemun

KBC Bežanijska kosa