pocetna

Здравствено осигурање

Исправа о здравственом осигурању је картица здравственог осигурања којом се доказује својство осигураног лица, односно право на коришћење здравствене заштите. Картицу издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање. Посебна исправа за коришћење здравствене заштите у одређеним случајевима је потврда за коришћење здравствене заштите. Законом о здравственом осигурању је дефинисано да осигурана лица право на здравствену заштиту о трошку обавезног здравственог осигурања остварују на основу оверене картице здравственог осигурања, односно неопходно је да пацијенти редовно проверавају датум истека својих картица и да их на време оверавају у матичним филијалама. Промена личних података о осигуранику (промена адресе пребивалишта, промена података о послодавцу, измена основа осигурања итд.) обавља се учитавањем нових података на чип картице, стога је неопходно да пацијенти приликом доласка у дом здравља ради заказивања прегледа носе са собом своју картицу како би сестре могле при заказивању да у базу здравственог информационог система установе унесу најновије податке о пацијенту.

Проверу исправности Ваше картице здравственог осигурања можете да извршите на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање.