pocetna

О нама

dz1dz2

Дом здравља „Др Драган Фундук“ у Пећинцима спроводи мере примарне здравствене заштите на територији општине Пећинци која обухвата 15 насеља са 19.720 становника. До 1960. године на територији општине није постојала обједињена здравствена служба. Постојале су здравствене станице од којих је једна била и у Пећинцима. Она је 1970. године прерасла у дом здравља са две здравствене станице у Шимановцима и Купинову и 11 амбуланата опште медицине у осталим местима.

Установа данас предстваља заокружену радну целину у просторном, кадровском и техничко-технолошком садржају и у потпуности обезбеђује квалитетну примарну здравствену заштиту становништва.

Тежиште установе усмерено је на:

  • Праћење и проучавање здравственог стања становништва, здравствене културе и предлагање мера за очување и унапређење здравља кроз видове здравствено – васпитних активности и активности у области превентиве у просторијама Дома здравља „Др Драган Фундук“, ван њих и путем средстава јавног информисања.
  • Откривање узорака и ширења обољења и повреда, мерама њиховог спречавања и сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности.
  • Спровођење и праћење најновијих дијагностичких протокола као и на проширење њихових могућности.
  • Организовање и спровођење стручног усавршавања радника.
  • Утврђивање и спровођење мера у току ванредних стања.
  • Организовање и спровођење унутрашњег надзора над стручним радом.
  • Праћење нових токова у технологији комуникација са медијима и промовисање делатности Дома здравља „Др Драган Фундук“.