pocetna

Служба хитне медицинске помоћи

Служба хитне медицинске помоћи указује хитну и неодложну медицинску помоћ како у радним просторијама службе тако и на терену, у кућним условима и у санитетском транспорту. Служба збрињава животно угрожене пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења и уколико је потребно транспортује их до одговарајуће здравствене установе секундарног или терцијарног нивоа. Служба хитне медицинске помоћи такође пружа медицинско обезбеђење културних и спортских манифестација и врши мртвозорство. Служба хитне медицинске помоћи ради 24 часа. Тимови у служби се састоје од по једног лекара, једне медицинске сестре, као и једног возача.

Запослени у служби хитне медицинске помоћи су обучени да се суоче са разним хитним ситуацијама, као што су срчани напади, саобраћајне несреће, тешке повреде, порођаји итд. Тимови су опремљени са дефибрилаторима, кисеоником, ЕКГ апаратима и свим осталим медицинским инструментима који су неопходни за испитивање здравственог стања пацијента и пружање прве помоћи.

У неким случајевима служба сарађује са другим јавним службама (нпр. полицијом) ради координације активности и обезбеђења оптималне помоћи.

Запослени

Др Милан Гњидић, спец. ургентне медицине - начелник службе
Др Милош Михић
Др Филип Мариновић
Др Владимир Поповић
Медицинска сестра Јасмина Курјачки - одговорна сестра у служби
Медицинска Душица Ковачевић
Медицинска сестра Славица Моравчевић
Медицинска сестра Снежана Николић
Медицинска сестра Цвијета Николић
Медицинска сестра Зорана Панић
Возач у хитној медицинској помоћи Игор Николић
Возач у хитној медицинској помоћи Александар Стајчић
Возач у хитној медицинској помоћи Александар Радивојевић
Возач у хитној медицинској помоћи Вељко Петровић
Возач у хитној медицинској помоћи Мирослав Кудић
Возач у хитној медицинској помоћи Јездимир Сарић

Радно време

Понедељак: 00:00-24:00
Уторак: 00:00-24:00
Среда: 00:00-24:00
Четвртак: 00:00-24:00
Петак: 00:00-24:00
Субота: 00:00-24:00
Недеља: 00:00-24:00

Контакт

194
022/215-21-93