pocetna

Управа дома здравља

Служба за правне, економске, ИТ послове и друге техничке послове

Директор: др Мирјана Пешић, спец. педијатрије
Главна сестра: Гордана Стефановић
Руководилац финансијско – рачуноводствених послова: Милош Гавриловић – начелинк службе
Руководилац правних, кадровских, административних послова и послова службеника за јавне набавке: Слађана Честић
Стручни сарадник за јавне набавке: Јелена Кокиновић
Референти за финансијско – рачуноводствене послове: Нада Бојчић, Слађана Топаловић и Мирослав Бојчић
Администратор информационих система и технологија: Младен Ђурић

Директори дома здравља