pocetna

Јавне набавке

Јавне набавке су поступак којим јавни органи (нпр. државне институције, локалне самоуправе, јавна предузећа) или други субјекти који обављају јавне функције набављају добра, услуге или радове од приватних правних или физичких лица. Овај поступак се спроводи у циљу задовољавања потреба јавног сектора и остваривања јавних интереса.
Начела јавне набавке дефинисана су Законом о јавним набавкама и укључују транспарентност, конкуренција, ефикасност, економичност и равноправан третман понуђача. Овај поступак је подложан законским регулативама које имају за циљ осигурати поштену и непристрасну процедуру, спречити корупцију и злоупотребу јавних ресурса, те омогућити квалитетно и правовремено испуњење потреба јавног сектора.
У многим земљама постоје закони и прописи који регулишу поступак јавних набавки. Уобичајено је да се поступак спроводи путем објављивања јавних позива или тендера, где потенцијални понуђачи подносе своје понуде и конкуришу за добијање уговора. Јавне набавке могу обухватати различите врсте роба, услуга или радова, од ситних потрепштина до великих инфраструктурних пројеката.
Учествовање у поступцима јавних набавки може бити од великог значаја за приватне компаније и предузетнике, јер омогућава приступ тржишту јавног сектора и стицање послова с државним или јавним институцијама.
Све врсте јавних набавки се обавезно објаљују у Службеном гласнику и на порталу јавних набавки.

Све јавне набавке Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци можете погледати и на порталу јавних набавки.